Hjem HCA MelbyeMelbye SkandinaviaBetonmastKontakt oss

 

 

 

HCA Melbye Gruppen er et familieeiet konsern med mer enn 100 års historie knyttet til investeringer i handel-, entreprenør- og eiendoms virksomhet. Siden Hans Christian Axel Melbye startet med blikkemballasje i 1907, har selskapet vært heleiet av Melbye familien, med unntak av en kort periode på slutten av 1980-årene, hvor selskapet var børsnotert.

Gruppen har fire virksomheter:
Morselskapet forvalter eierinteresser i hel- og deleide datterselskaper og invaretar konsernets eiendomsinteresser og investeringer i definerte områder.                                      Datterselskapet Melbye Skandinavia AS driver handel med elektro- og telecomprodukter og systemer. 
Deleiet datterselskap, Betonmast AS, omfatter entreprenørvirksomhet innen næringsbygg og bolig.

Samlet omsetning i 2015 er MNOK 430.

Omsetning i Betonmast AS (deleiet) er MNOK 4 000.

Gruppens hovedkontor har siden 1990 vært i Skedsmo kommune nord for Oslo, hvor
morselskapet og handelsvirksomheten er etablert.

Eiendomsvirksomheten består av hovedkontoret i Skedsmo, et kombinasjonsbygg
med lager/kontor på ca. 10 500 kvm gulvflate.

Faktaopplysninger
Etablert: Mai 1907
Eiere: Familieeiet av familien Melbye
Styreleder: Hans Melbye
Adm.dir: Lars H. Tingulstad
Antall ansatte: 92
Omsetning: MNOK 430  (konsern)
Foretaksnummer: 914 245 583
Besøksadresse: Prost Stabels vei 22, 2019 Skedsmokorset